วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 Tourist Visa (B1/B2) 

Tourist Visa
วีซ่าท่องเที่ยว

       เพราะการเดินทางท่องเที่ยวเปรียบเสมือนการได้เปิดโลกกว้าง เปิดมุมมองใหม่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงได้ผ่อนคลายและเป็นการให้รางวัลกับชีวิต จึงไม่แปลกที่หลายๆคนรักในการเดินทาง ไปในที่ต่างๆแต่ในบางครั้งการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการก็ไม่ง่ายเสมอไป ถ้าเราขาดข้อมูล หรือ ผู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 

หากคุณมีคำถามในเรื่องของการขอวีซ่า ให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทุกอย่างให้คุณได้โดยคุณไม่ต้องมาเสียเวลาและเสี่ยงต่อการไม่ได้รับวิซ่าเนื่องจากคุณเตรียมเอกสารไม่ครบซึ่งคุณอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้คุณ


การบริการด้านวีซ่า

ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์ม

ผู้สมัครรวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

นัดวันสัมภาษณ์วีซ่า

ให้คำปรึกษาด้านเอกสาร หรือ เตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าและเงื่อนไขต่างๆ ตรวจสอบได้ที่https://th.usembassy.gov/visas/